AKREDİTASYON STANDARTLARI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMINDA EĞİTİM, ÇALIŞTAY VE TETKİK HİZMETLERİ

Küresel pazarın zorlukları müşterilerin ve diğer ilgili tarafların her geçen gün beklentilerinin artması ile birlikte vizyoner yönetimler, organizasyonlarını etkin bir şekilde yönlendirmek ve yönetmek için Akreditasyon Standartlarını ve Yönetim Sistemlerini araçlar olarak kullanmaktadırlar.

Standartlar şirketlerin stratejik büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynamakta ve ilgili taraflarda güven yaratmaktadır.

Standartların etkin uygulanması durumu; hatalardan kaçınma, fırsatları ve riskleri yönetme, tüm paydaşların gereksinimlerini karşılama konularında kuruluşları desteklemektedir. Aynı zamanda sürekli değişen şartlara uyum sağlamayı kolaylaştırmaktadır.

Akreditasyon Standartları ve Yönetim Sistemleri alanlarında uzun zamanlı denetim ve eğitim tecrübesine sahip olan ekibimiz ile;

TS EN ISO / IEC 17025-Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği için Genel Gereklilikler

TS EN ISO / IEC 17024-Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar

TS EN ISO/IEC 17029- Geçerli Kılma ve Doğrulama Faaliyetlerini Gerçekleştiren Kuruluşlar İçin Genel Prensipler ve Gereklilikler

TS EN ISO 9001-Kalite Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi

TS EN ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi

TS EN ISO 45001-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS ISO 28000 -Güvenlik Yönetim Sistemi

TS ISO 22301-İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

TS ISO 10002-Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

TS EN 15224-Sağlık Hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi

Standartları kapsamında eğitim ve çalıştaylar yapmakta, birinci taraf ve ikinci taraf tetkik hizmetleri sunuyoruz.