AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI-SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI (CARBON BORDER ADJUSTMENT MECHANISM (CBAM)) KAPSAMINDA EĞİTİM VE ÇALIŞTAY HİZMETLERİ

Avrupa Birliği (AB); Kuruluşlarının rekabet şartlarının korunabilmesi, yatırımların karbonun fiyatlandırılmasının olmadığı ülkelere kaymasının önlenmesi ve iklim kriziyle mücadele kapsamında karbon emisyonlarını 2030 yılında 1990 yılı seviyesine kıyasla %55 oranında azaltarak 2050 yılında karbon-nötr bir kıta olma hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)” yönelik çalışmalarını başlatmıştır.

Bu kapsamda Avrupa Birliğine ihracat yapan üreticilerimize; CBAM gerekliliklerini anlama, ihracatı yapılan ürün kategorisinde CBAM kapsamını şeffaf bir şekilde değerlendirme ve kapsamda bulunan ürün kategorisi için CBAM gerekliliklerinin yerine getirilmesi konusunda doğru ve güvenilir teknik rehberlik hizmetleri sunuyoruz.