Rever Akademİ

Hakkımızda

Rever Eğitim ve Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluğumuzu biliyoruz.

Vİzyonumuz

Karbon, su ve atık su yönetimi, yönetim sistemleri ve akreditasyon standartları kapsamında ulusal ve uluslararası arenada referans alınan bir eğitim, teknik hizmet ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olmak.

Mİsyonumuz

Hizmet verdiğimiz alanlarda, yetkin uzmanlar ve çözüm ortakları ile doğruluk, şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesinde;

  • Kurum ve kuruluşların, sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlamak,
  • Kurum ve kuruluşların, ulusal ve uluslararası çevre politikalarına yönelik uyum süreçlerini desteklemek,
  • Kurum ve kuruluşların, sürdürülebilir bir sistem altyapısına kavuşmasını sağlamak veya bu kapsamda mevcut altyapılarını güçlendirmek,
  • Özellikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve duyacağı nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlamak.
s