SU/ATIK SU YÖNETİMİ GAP/BOŞLUK ANALİZİ, SU RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ, SU VE ATIK SU ARITIMI/GERİ KAZANIMI TEKNİK REHBERLİK HİZMETLERİ

Su/Atık Su Yönetimi GAP/Boşluk Analizi

İklim değişikliği sonucunda ülkemiz su kaynaklarının hızla tükenmesi nedeniyle yerel yönetimlerin ve işletmelerin su / atık su yönetimine vermesi gereken önem her geçen gün artmaktadır.

Yerel yönetimlere ve işletmelere su/ atık su yönetimi konusunda yayınlanmış BAT(Best Available Techniques) / MET (Mevcut En İyi teknikler) doğrultusunda ihtiyaç, boşluk analizi ve teknik rehberlik hizmeti veriyoruz. Arıtılmış evsel yada endüstriyel atık suların fabrikalarda proses suyu (soğutma suyu, kazan besleme suyu, servis suyu, yangın suyu vb.) tarımda ve peyzajda sulama suyu olarak kullanımı doğrultusunda atık su arıtım ve geri kazanım projelerine teknik destek, denetim ve eğitim hizmetleri sunuyoruz.

 

Su Risklerinin Belirlenmesi Çalışması

İklim odaklı su risklerinin belirlenmesi ve yönetilmesi için yol haritalarının oluşturulması firmaların sürdürülebilirliğinin temel adımlarından birini oluşturmaktadır.

Rever Akademi olarak Yerel Yönetim veya tesis bazında “Su Risklerinin Belirlenmesi” çalışması kapsamında;

  • Havza Yönetim Planları ve Water Resource Institute (WRI) Aqueduct Yazılımı kullanarak Havza ve Sektörel bazlı su risklerinin belirlenmesi çalışması yürütüyor ve
  • 13 temel indikatör ile yerel yönetimin/tesisin 2030-2040 yılları için su risklerini değerlendiriyoruz.

Hazırlanan Su Riskleri Raporu ile yerel yönetimin ya da tesisin ilerleyen süreçte su kullanımı ile alakalı olarak karşılaşabileceği riskleri tanımlayarak yatırım yapılması gereken alanlar/ projeler hakkında teknik destek, eğitim, teknik rehberlik hizmetleri sunuyoruz.

 

Su ve Atık Su Arıtımı/Geri Kazanımı Teknik Rehberlik Hizmetleri

Doğal kaynak olarak suyumuzun değeri her geçen gün artmaktadır.

Suyumuzu daha verimli kullanma, proseslerden ya da evlerimizden çıkan atık suların arıtımı; daha sonra bu arıtılmış suların yine sanayide ya da tarımda kullanılmak üzere geri kazanımı kapsamında;

  • Su ve Atık Su Arıtım konusunda proses seçimi, HAZOP çalışmaları, devreye alma, işletme ve bakım konularında tecrübeli mühendislerimizden teknik destek sağlanması,
  • Kimyasalların seçimi, kullanımı, etkileşim matrislerinin oluşturulması,
  • Tasarruf noktalarının belirlenmesi,
  • BAT/MEİT lere göre karşılaştırma çalışmalarının yapılması,
  • Elektrik ve Yatırım teşviklerinin araştırılması kapsamlarında,

Rever Akademi olarak teknik rehberlik, eğitim ve denetim, hizmetleri sunuyoruz.