TS EN ISO 14040 ve TS EN ISO 14044 YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRME (LIFE CYCLE ASSESMENT-LCA) EĞİTİM VE ÇALIŞTAY HİZMETLERİ

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assesment-LCA); bir ürünün, sürecin veya hizmetin, tüm yaşam döngüleri (hammadde eldesi, işlenmesi, üretimi, kullanımı, yaşam sonu ve bertarafı) boyunca çevresel etkilerinin (örneğin, sera gazı, karbon emisyonları, su kullanımı ve enerji tüketimi vb.) sistematik bir şekilde analiz edilmesidir.

Rever Akademi tarafından TS EN ISO 14040 ve TS EN ISO 14044 standartları referans alınarak gerçekleştirilecek eğitim ve çalıştay hizmetleri ile işletmeler için aşağıdaki faydaların sağlanması hedeflenmektedir:

  • Ürün, hizmet ve süreç tasarımının iyileştirilmesi,
  • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmek için sıcak noktaların belirlenmesi,
  • Çevresel iddiaların desteklenmesi,
  • Üçüncü taraf doğrulama ve sertifikasyon sürecine hazırlık.