TS EN ISO 14046 SU AYAK İZİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAY HİZMETLERİ

Su ayak izi, üretim ve tüketim seçimlerimizin doğal kaynakları nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olan çevresel ayak izleri değerlendirmelerinden biridir.

Su ayak izi değerlendirmeleri birçok gelişmiş ülke için sürdürülebilir stratejik eylem ve politikaların belirlenmesinde önemli bilgi kaynağı haline gelmiştir.

Bir ürünün su ayak izi ise nihai ürünü üretmek için üretimin her aşamasındaki su ayak izlerinin toplamı olarak ifade edilebilir. Yakın gelecekte bir ürünün su ayak izi, müşterilerinin söz konusu ürünü tercih etmeleri için ürünün satın alma maliyeti ve kalitesi gibi önemli bir seçme kriteri haline gelecektir.

TS EN ISO 14046 (Çevre yönetimi - Su ayak izi - Prensipler, gerekler ve kılavuz) standardı uluslararası bir standart olup işletmeler;  kuruluş seviyesinde ürün, hizmet ve kurumsal su ayak izi raporlamalarında büyük çoğunlukla bu standardı referans almaktadır.

Rever Akademi olarak kuruluş, ürün ve proses seviyesindeki su ayak izi raporlaması konusunda işletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim hizmetlerini gerçekleştiriyor ve çalıştay hizmetleri ile de fonksiyonel biriminin tanımlanmasından doğrulanabilir bir nihai rapora ve sürdürülebilir bir izleme ve raporlama sisteminin kurulmasına kadar yapılacak tüm çalışmalar için şeffaf ve güvenilir bir teknik rehberlik hizmeti sunuyoruz.