TS EN ISO 14064-1 KURUMSAL KARBON AYAK İZİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAY HİZMETLERİ

İşletmelerin çevre alanındaki sürdürebilirlik hedeflerini net olarak belirleyebilmesi ve bu alandaki olumlu katkılarını paydaşlarına sunması için Kurumsal Karbon Ayak İzlerinin izlenmesi (hesaplanması) ve raporlanması önemli bir başlangıç olacaktır.

ISO 14064-1 (Sera Gazları - Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesine dair kılavuz ve özellikler) standardı Uluslararası bir standart olup işletmeler tarafından sera gazı emisyonlarının raporlamasında büyük çoğunlukla referans almaktadır.

Bir işletme kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları sonuçlarını değerlendirerek faaliyetleri özelinde emisyon yoğunluklarını görebilmekte, sera gazı inisiyatifleri ve uzaklaştırmalarını doğru kurgulayabilmektedir.

Rever Akademi olarak tecrübeli uzmanlarımız ile işletmelerin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi (Hesaplanması) ve Raporlanması alanlarındaki kabiliyetlerini ve yeterliliklerini geliştirebilmeleri için eğitim hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Çalıştay hizmetleri ile işletmelerin Kurumsal Karbon Ayak İzlerini belirleyebilmelerine yönelik izleme (hesaplama) ve raporlama altyapılarının şeffaf, güvenilir ve doğrulanabilir bir şekilde oluşturulması ve sürdürülebilir bir şekilde işletilebilmesi konularında şeffaf ve güvenilir teknik rehberlik hizmetleri sunuyoruz.