TS EN ISO 14067 ÜRÜN KARBON AYAK İZİ EĞİTİM VE ÇALIŞTAY HİZMETLERİ

Küresel İklim değişikliği ile mücadele; kıtalar, ülkeler, bölgeler, birlikler, kurumlar, belediyeler, işletmeler hatta bireyler için ertelenemez bir gündem haline gelmiştir. Bugün küresel rekabetin gündemine sosyal sorumluluk, çevre bilinci bütünsel bir yaklaşımla sürdürebilirlik konularının gelmiş olmasını bu alanlardaki yasal gerekliliklerin sıkılaşmasına ve müşteri taleplerinin artmasına bağlayabiliriz.

Bir işletmenin sürdürebilirlik alanlarındaki politika ve hedefleri tedarik zinciri içerisindeki konumunu ve saygınlığını belirleyen önemli bir parametre haline gelmiştir. Yakın gelecekte bir ürünün karbon ayak izi, müşterilerinin söz konusu ürünü tercih etmeleri için ürünün satın alma maliyeti ve kalitesi gibi önemli bir seçme kriteri haline gelecektir.

TS EN ISO 14067 (Sera gazları - Ürünlerin karbon ayak izi -Hesaplama için gerekler ve kılavuz) standardı uluslararası bir standart olup işletmeler; ürün karbon ayak izi veya kısmi ürün karbon ayak izi raporlamalarında büyük çoğunlukla bu standardı referans almaktadır.

TS EN ISO 14067 Ürün/Kısmi Ürün Karbon Ayak izi raporlaması karbon emisyonları açısından iyileştirme potansiyellerini ortaya çıkararak işletmelerin karar süreçlerini kolaylaştıracaktır.

Rever Akademi olarak Ürün /Kısmi Ürün Karbon Ayak izi raporlaması konusunda işletmelerin ihtiyaç duyacağı eğitim hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Çalıştay hizmetleri ile de ürünün fonksiyonel biriminin tanımlanmasından doğrulanabilir bir nihai rapora ve sürdürülebilir bir izleme ve raporlama sisteminin kurulmasına kadar yapılacak tüm çalışmalar için şeffaf ve güvenilir bir teknik rehberlik hizmeti sunuyoruz.