• Reflect Your Sustainability Efforts

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇABALARINIZI YANSITIN

 • SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN FARKINDALIĞINI ARTTIR

  REVER AKADEMİ

Hakkımızda

Rever Akademİ

Ağustos 2022'de Ankara'da kurulan Rever Eğitim ve Uygunluk Değerlendirme Ltd. Şti. deneyimli kadrosu ile Sera Gazı Emisyonları, Sürdürülebilirlik, Yönetim Sistemleri kapsamında eğitim, teknik hizmet ve uygunluk değerlendirme; Akreditasyon Standartları kapsamında ise eğitim ve teknik hizmet  faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Vİzyonumuz


Karbon, su ve atık su yönetimi, yönetim sistemleri ve akreditasyon standartları kapsamında ulusal ve uluslararası arenada referans...
Devam

Mİsyonumuz


Hizmet verdiğimiz alanlarda, yetkin uzmanlar ve çözüm ortakları ile doğruluk, şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleri çerçevesin...
Devam

Bizden Haberler

31 Ekim 2022 İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen “AB ve cihazlar Sera Gazı Düzenlemelerinin Sanayimize Olası Etkileri

KurucularImIz

 • 1980 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Lisans derecesini, 2006 yılında Yüksek Lisans derecesini aldı. 2005-2006 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve bölüm laboratuvarlarının TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında TÜRKAK akreditasyonuna yönelik çalışmalarda yer aldı. 2006 yılında Türk Standardları Enstitüsü’nde (TSE) göreve başladı. 2006-2015 yılları arasında TSE Personel Belgelendirme Müdürlüğünde Yönetim Temsilcisi, Avrupa Kalite Teşkilatı (EOQ) Ulusal Temsilcisi, Avrupa Kalite Teşkilatı Teknik Çalışma Grubu (EOQ-TWG) üyesi ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2013-2015 yılları arasında Uluslararası Belgelendirme Ağı (IQNET) bünyesindeki komitelerde TSE’yi temsilen görev aldı. 2015-2022 yılları arasında TSE Muayene Gözetim ve Merkez Başkanlığı’nda Baş Araştırmacı olarak görev yaptı. TSE’de görev yaptığı süre zarfında birçok uygunluk değerlendirme alanında Baş Denetçi, Denetçi, Teknik Uzman, Eğitmen ve birçok akreditasyon standardı (TS EN ISO/IEC 17021, TS EN ISO/IEC 17024, TS EN ISO 14065) kapsamında Yönetim Temsilcisi, Yönetim Temsilcisi Yardımcısı ve Akreditasyon Hazırlık Proje Grubu Üyesi olarak görev aldı.

  Hali hazırda, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Baş Doğrulayıcı, Teknik Uzman ve Eğitmen; TS EN ISO 14064-1 standardı kapsamında Baş Doğrulayıcı ve Eğitmen; TS EN ISO 14046 standardı kapsamında Eğitmen; TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 45001 ve TS EN ISO 50001 Yönetim Sistemlerinde Baş Denetçi, Denetçi ve Eğitmen unvanlarına sahiptir.


  Volkan ÇAĞIN
  1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünden mezun oldu. 1998-2001 yılları arasında özel bir Laboratuvarda çalıştı. 2001 yılında Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) göreve başladı. 2001 yılında Gebze Kalite Kampüsü Çevre Laboratuvarı, 2002-2010 yılları arasında Ankara Kimya Laboratuvarlarında çalıştı. 2010-2013 yılları arasında Kalite Sistemleri Eğitim Dairesi Başkanlığında Yönetim Sistemleri Denetçi/Baş Denetçi ve Eğitmen olarak görev aldı. 2013-2015 yılları arasında Sektörel Yönetim Sistemleri Müdürlüğünü yürüttü. 2013-2015 yılları arasında Uluslararası Belgelendirme Ağı (IQNET) bünyesindeki komitelerde TSE’yi temsilen görev aldı. 2015-2022 yılları arasında TSE Muayene Gözetim ve Merkez Başkanlığı’nda Baş Araştırmacı olarak görev yaptı. TSE’de görev yaptığı süre zarfında birçok uygunluk değerlendirme alanında Baş Denetçi, Denetçi, Teknik Uzman, Eğitmen olarak çalıştı. Akreditasyon standartları (TS EN ISO/IEC 17025, TS EN ISO 14065) kapsamında TSE’nin Akreditasyon süreçlerinde çalışma grupları içerisinde yer aldı.r aldı.

  Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamında Baş Doğrulayıcı, Teknik Uzman ve Eğitmen. TS EN ISO 14064-1 standardı kapsamında Baş Doğrulayıcı ve Eğitmen. TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 22000, TS EN ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO 22301, TS ISO 28000, TS EN 15224, TS ISO 31000 Yönetim Sistemlerinde Baş Denetçi/Denetçi/Eğitmen.


  Çağlar GÜVEN

İletİşİm

Merak ettikleriniz için bize yazın.

Merkez Ofİs

Turgut Özal Mah. 2167 Sk. A Blok No:3A İç Kapı No:105 Yenimahalle/ANKARA

İletİşİm Formu